Výběrový předmět ,,Publikační systém TeX``

Vážení příznivci TeXu,

se zármutkem v srdci musím oznámit, že tento předmět proběhl v roce 2005 naposled. Není to proto, že by TeX přestal být aktuálně používaným systémem (alespoň pro znalce), ale proto, že studenti, kteří se zapisovali na tento předmět, mi připadali rok od roku více mimo a skoro jistě jsem jim jako mimoň připadal i já. S odchovanci klikoidních grafických systémů a Wordoidních editorů bohužel neumím najít společnou řeč. Rozhodl jsem se tedy dobrovolně tuto stále intenzivnější křeč ukončit a dále ji neprodlužovat.

Myslím si, že tento předmět může pokračovat jen tehdy, když bude vypsán jako dobrovolný bez vázání na jakékoli kredity. V takovém případě se k němu rád vrátím. Rovněž jsem ochoten komukoli po předchozí dohodě poskytnout konzultace. Ale s lovci kreditů, kteří nemají zájem o TeX, se mi komunikuje těžko. Když student přijde s otázkou, zda semestrální práci z teksu může odevzdat ve Wordu, pak je pro mě naprosto jasné, že to celé nemá žádný smysl.


2005, letní semestr

Podmínky

Jedná se o výběrovou přednášku pro studenty prvního až pátého ročníku, případně doktorandy nebo i jiné zájemce. Studenti, kteří se oficiálně na předmět zapíší, dostanou ke zpracování zápočtovou úlohu a předmět budou mít ukončen zápočtem. Účast na přednáškách i cvičeních je nepovinná. Cvičení vyhrazené v rozvrhu je možno považovat za konzultační hodiny (nejen pro ty, kteří se na to které konkrétní cvičení zapsali). Na cvičeních budete mít možnost pracovat na TeXu na katederních počítačích. Předmět je studijním oddělením evidován jako ,,2+2 Z``.

Každý student, který bude chtít zápočet, musí se mnou nejpozději do 8.4.2005 osobně domluvit téma zápočtové práce. Učiní tak v konzultačních hodinách alias cvičeních podle rozvrhu (viz níže). Prosím, nepoužívejte pokud možno pro komunikaci se mnou e-mail.

Pro semestrální práci můžete vybírat z témat uvedených ,,zde``. Výsledek úmluvy o tématu semestrální práce zanesu do seznamu, který jediný považuji za podstatný seznam studentů přihlášených na tento předmět.

Odevzdání zápočtové práce je možné kdykoli, kdy student bude chtít zápočet a samozřejmě v termínu, který je v souladu se studijními předpisy. Odevzdání je potřeba provést osobně.

Odevzdá-li student úlohu dříve, než zápočtový týden, pak si pouze poznamenám splnění úkolu a zápočet napíšu až v zápočtovém týdnu nebo později. Jakékoli pozdější termíny odevzdání jsou možné. Pokud to např. uznají na studijním oddělní, můžete práci odevzdat třeba až za deset let. Mě osobně je to jedno. Nesnáším tedy dotazy typu: ,,do kdy je potřeba odevzdat semestrální práci``.

Neuznávám takové práce, ze kterých je patrno, že to student nedělal sám, nebo když student ani neví, jaké použil vstupní kódování, nebo když je tam plno Overfull či Underfull \hbox a student neví proč, nebo když je práce napsaná jako jediný odstavec (chybí prázdné řádky a základní členění dokumentu). Kladu důraz nejen na obsah odevzdávaného dokumentu, ale také na jeho formu včetně mikrotypografických detailů. Odevzdaný zdrojový text dokumentu nesmí mít řádky delší než 80 znaků. Výjimky z tohoto pravidla 80 znaků jsou možné v kódech maker a to jen v odůvodněných případech. Při odevzdání proběhne obvykle krátký pohovor na odevzdávané téma, ve kterém student musí prokázat aspoň minimální pochopení problematiky.

Rozsah práce (4 strany B5) je jen informativní a ani rozsah, ani formát není závazný. Práci je třeba předat ve zdrojové podobě *.tex a není nutné předávat text v tištěné podobě (šetřme naše lesy).

Rozvrh

Protože jsou cvičení nepovinná, předpokládám, že bude stačit menší počet.

Po. Cv: 9:15--12:30
Út. Přednáška 12:45--14:15, Cv: 14:30--16:00
St: Nic
Čt. Cv: 12:45--14:15
Pá. Nic

Přednáška je v učebně 340, TeXnická 2, cvičení (nebo lépe řečeno konzultace) jsou v učebně katedry matematiky, Zikova 4, druhé patro, od schodů doprava. Studenti, kteří se budou chtít pravidelně zúčastňovat cvičení nebo budou chtít využít (vzdáleně) výpočetní kapacity serveru katedry matematiky pro vytvoření zápočtové práce, mohou požádat o účet. Tito studenti se podepíší pod prohlášení o používání účtu jen pro potřeby předmětu na formuláři, který bude k dispozici na cvičení.

Zápisy na cvičení v KOSu nejsou z mého pohledu nijak podstatné. Na konzultace taky obvykle nechodíte pravidelně. Jednou můžete přijít v pondělí, jindy ve 4tvrtek a někdy třeba vůbec ne. Možnost se zapisovat jsme otevřeli jen z formálních důvodů.

Literatura a další informace

Témata přednášek

Uvedená témata se vzájemně prolínají, takže je nelze přesně rozdělit na jednotlivé přednášky, nicméně pořadí bude zhruba zachováno.