Dept. of mathematics  Skripta
 Úvod do algebry, zejména lineární

Petr Olšák

Úvod do algebry, zejména lineární

FEL ČVUT, Praha 2007, ISBN 978-80-01-03775-1


Technické poznámky

Toto skriptum vyšlo nákladem Fakulty elektrotechnické (podrobněji viz cesta k vydání skripta).

Skriptum (druhý dotisk, listopad 2009) se prodává v knihkupectví Studentský dům (Praha 6, Dejvice) za koncovou cenu 88 Kč.

Příprava tohoto učebního textu byla spolufinancována evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy.

Skriptum obsahuje doslova volně šířený text Lineární algebra a navíc obsahuje rozsáhlá cvičení k jednotlivým kapitolám, kapitolu o polynomech a rejstřík (tyto části "navíc" ve volně šířené verzi nenajdete).

Odkazy

Řešení cvičení ze skript

Cvičení uvedená ve skriptu nemají ve skriptech vytištěné výsledky ani řešení. Během roku 2007 jsem zveřejníl na této stránce postupně výsledky a prodrobné postupy ke všem cvičením. Řešení cvičení nezařazuji do textu, protože bych tím neúměrně zvětšil rozsah skripta a tím i jeho cenu.

Cvičení z těchto skript mají rozličný stupeň obtížnosti a důležitosti pro pochopení obsahu předmětu. Není tedy vhodné propočítávat cvičení bezmyšlenkovitě jedno za druhým. Doporučuji studentům konzultovat vhodnost jednotlivých cvičení s učitelem. Ve zveřejněném řešení ke cvičením je také připojeno i bodové hodnocení náročnosti a ``potřebnosti'' každého cvičení.

Poznámka

Dotisk (listopad 2008) poznáte od původního tisku prvního vydání (září 2007) podle tiráže, podle ceny (původní: 74 Kč, nové 88 Kč), podle kvality tisku obálky a podle několika opravených překlepů (viz errata). Druhý dotisk poznáte podle zadní strany obálky, na které je napsáno "listopad 2009".
Datum poslední aktualizace: 18. listopadu 2008