titul

Petr Olšák: TeX pro pragmatiky

TeX -- plainTeX -- CSplain -- OPmac

tst

tpp

tbn

Vydání CSTUG, Brno 2016, ISBN 978-80-901950-1-1

Kniha vyšla v březnu 2016. Zájemci o ni ji mohou objednat v CSTUGu. Cena je stanovena na 219 Kč. Členové CSTUGu mají slevu (ale oni ji asi nevyužijí, protože dostali knihu formou časopisu Zpravodaj).

Kniha by měla být také přímo v prodeji v knihkupectví ČVUT v Dejvicích. CSTUG se zavázal, že tam zajistí prodej, takže pražští zájemci o knihu se mohou ptát tam.


Rozhodl jsem se zaplnit mezeru mezi Prvním setkáním s TeXem a TeXbookem naruby. Tedy napsat knihu pro začínající uživatele, kteří to myslí s plainTeXem vážně. Chtějí co nejdříve a bez velkých složitostí porozumět základním principům TeXu a začít plainTeX účelně používat. Název textu je inspirován analogickým volně šířeným textem Pavla Satrapy LaTeX pro pragmatiky.

Uvítám zpětnou reakci čtenářů a uživatelů. Konstruktivní připomínky rád zapracuji do finální verze textu.

Velmi děkuji Pavlu Satrapovi, Karolu Bujačkovi, Jánu Bušovi, Janu Šustkovi, Janu Studenému a Tomáši Hálovi za podnětné připomínky a korektury, které mi pomohly vytvořit text lepší, než by byl bez jejich pomoci.

Tady je PDF úplného textu, který v roce 2016 vyšel nákladem CSTUGu a byl rozeslán též členům CSTUGu jako jedno číslo Zpravodaje. Ať vám kniha slouží!

1. 4. 2016 Petr Olšák

  • Errata ke knize, tedy opravy nedostatků, které vyšly najevo až po vydání knihy. Opravy nebudu několik let dávat přímo do textu, protože by se rozešlo tištěné vydání od internetového textu.
  • Pozor, strana 132 knihy obsahuje nesprávný návod na převod OTF fontů do PFB, protože se změnilo chování programu otftotfm. Na této stránce uvádím věci na pravou míru.
  • Podrobnější informace, jak vypadaly korektury KONVOJe, jsem shrnul do článku Úvaha korektorská

Petr Olšák: TeX for pragmatics

TeX -- plainTeX -- CSplain -- OPmac

This free available book (140 pages, in Czech) is for plain TeX beginners. The first seven chapters introduce the plain TeX usage supported by csplain and OPmac macro package at pragmatic level (Introduction to TeX, Input processing, The characters on the output, Paragraph typesetting, Fonts, Math typesetting, OPmac). Additional chapters are an introduction to advanced TeXing (Macro programming, Boxes+rules+glue, Others features, PdfTeX extension). The appendices give a summary (Format generation, Various TeX extensions eTeX+XeTeX+LuaTeX, Input encodings and encTeX, Fonts in TeX distribution, More languages).

The next reading for advanced users is a free available TeX reference with many examples called TeXbook inside out (TBN).