Odkazy na dokumenty související s reformou vysokých škol

Text záměru zákona o vysokých školách předložený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Vládě České republiky. Jednotlivé dokumenty jsou přístupné pod záložkou ,,Přílohy``.

Text záměru zákona o finanční pomoci studentům předložený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Vládě České republiky. Jednotlivé dokumenty jsou přístupné pod záložkou ,,Přílohy``.

Současně platný zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů.

Informační brožura Kritický průvodce reformou vysokých škol vytvořená členy studentské komory v RVŠ a členy akademické obce UK. Stručně a přehledně popisuje základní problémy reformy.

Alternativní záměr zákona včetně rozboru východisek, který byl sepsán na Karlově univerzitě.

Rezoluce akademické obce UK přijatá dne 19. 1. 2012 v největší posluchárně Karlovy univerzity, v aule Collegium Maximum.

Usnesení senátu ČVUT z 14. 12. 2011 a z 25. 1. 2012, která reagují na situaci týkající se reformy.

Usnesení prvního sněmu Rady vysokých škol z 26. 1. 2012, ve kterém se Rada obrací na Vládu s požadavkem vrácení záměrů zákonů k přepracování.

Usnesení ze 113. zasedání pléna České konference rektorů, ve kterém ČKR nedoporučuje k přijetí věcné záměry zákonů. Usnesení ze 114. zasedání pléna ČKR, ve kterém ČKR upozroňuje na možný kolaps systému vysokých škol v souvislosti se souběhem ,,méně peněz, nové zákony``.

Téma reforma vysokých škol na i-Fóru Karlovy univerzity. Obsahuje odkazy na články s touto problematikou.

Jak reagují média (leden, únor, březen) - jsou zde přepisy diskusí v rozhlase a v televizi a přepisy novinových článků k danému tématu.

Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech, kterým se účty veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí podřídí režimu státní pokladny.

Devět slídů, které jsem promítnul během svého příspěvku o legislativním procesu reformy na shromáždění akademické obce ČVUT.

Má soukromá úvaha k reformě.

Prohlášení ze shromáždění akademické obce ČVUT ze dne 2. 2. 2012.

Petice, kterou předložili lidé z iniciativy zasvobodnevysokeskoly.cz

Ve dnech 27. 2. -- 2. 3. proběhl týden neklidu na vysokých školách. Na uvedených stránkách je možné najít program akcí jednotlivých vysokých škol. Akce jsou vesměs určeny pro veřejnost.