Logika a grafy

Pravidla k předmětu jsou stanovena na stránkách přednášející prof. Demlové.

Aktivní účastí na cvičení se rozumí účast na cvičení s tím, že když se objeví nějaká překážka v účasti, očekávám, že se student omluví.

Domácí úkoly jsou nepovinné a budou případně sděleny na cvičeních. Výjimkou je závěrečný domácí úkol z teorie grafů, který bude (v souladu s požadavky k předmětu na stránkách prof. Demlové) hodnocen 20 body. Protože je tento domácí úkol vázán na zápočet, je třeba jej odevzdat v předposledním týdnu semestru.

Najdete v důkaze chybu? Problém čtyř barev je asi dobře znám. Existuje k němu docela zajímavý, ale chybný, důkaz, který je názorně ilustrován na videu zde or here. Zkuste se nad tím zamyslet a najít chybu v argumentaci.

Konzultační hodiny nevypisuji na pevně stanovenou dobu, ale po domluvě emailem se s každým zájemcem individuálně dohodnu.

Petr Olšák