en English

CUstyle

CUlogo

šablona pro sazbu
studentských závěrečných prací
na Karlově univerzitě

Petr Olšák, červenec 2013

custyle-doc.pdf
custyle.zip

Rozhodl jsem se modifikovat šablonu CTUstyle pro závěrečné práce studentů ČVUT a věnovat něco své alma mater -- Karlově Univerzitě. Tak vnikla CUstyle -- plainTeXová šablona pro sazbu studentských závěrečných prací na Karlově univerzitě.

Šablona pro závěrečné práce řeší na sobě nezávislé otázky:

 • Specifikace povinných částí dokumentu, jejich názvy a způsob zařazení do dokumentu.
 • Způsob pořizování dokumentu, tj. v případě TeXu značky pro vymezení povinné i ostatní obvyklé struktury v dokumentu.
 • Vzhled výstupu, tedy typografii.

Máte možnost v této fázi vývoje uvedenou šablonu posoudit, zhodnotit a dát náměty na příslušná vylepšení. Těším se na vaše názory.

Něchť vám šablona slouží.

Soubory:

 • custyle.zip ... Archiv se všemi potřebnými soubory pro práci se šablonou.
 • custyle-doc.pdf ... Dokumentace k šabloně vytvořená touto šablonou. Ilustruje tedy sama na sobě vzhled šablony a způsob práce s ní a vymezuje povinné části struktury dokumentu.

Podmínky pro provoz: TeX, csplain ve verzi aspoň Nov. 2012, OPmac ve verzi aspoň Jul. 2013.

Verze:

 • beta(a) Jul. 2013: První zveřejněná verze. Šablonu vyzkoušel a použil syn Mirek pro svou bakalářskou práci.
 • beta(b) Jul. 2013: Použito správné logo univerzity ve verzi III v souladu se Zásadami používání a ochrany znaku UK.
 • beta(c) Jul. 2013: Logo univerzity je na webu UK v neúsporném formátu, provedena konverze do úsporného formátu.
 • beta(d) Jul. 2013: Podsekce mají černé nadpisy, vypadá to líp.
 • beta(e) Jul. 2013: Potlačení varování Underfull vbox v obsahu.
 • beta(f) Jul. 2013: Zablokování užití UK loga, možnost užití MFF loga při \faculty{MFF}, přidání příkazu \onesideprinting.
 • beta(g) Nov. 2013: multilanguage: cz -> cz (změna značení v OPmac)

Podmínky pro použití, sdílení, šíření a modifikování: stejné jako u makra OPmac.


Aktualitky

Dne 19. 8. 2013 jsem byl upozorněn na Opatření rektora o užívání znaku UK, které nabylo účinnosti 15. 7. 2013. Při práci na šabloně CUstyle (několik měsíců předtím) jsem o přípravě tohoto opatření nevěděl. Ukazuje se, že šablona CUstyle je s opatřením s článkem 2.6 ve sporu. Není tedy možné používat UK logo. Pokud to fakultní předpisy dovolí, je zde možnost dát do titulní stránky fakultní logo. Požádal jsem rektora UK o kontakt na grafika, který je autorem přílohy toho opatření, a pokusím se o věci dále jednat.

Dne 18. 9. 2013 jsem měl krátkou možnost pohovořit s rektorem UK Hamplem (při jiné příležitosti) a během těch asi dvou minut se mi nepodařilo asi úplně přesně vysvětlit, o co jde. Vypadá to, že UK má obtížně prosazený vizuální styl a vše, co se s tím neshoduje, vnímá negativně. Nebudu tedy nadále v tom činit žádné vlastní aktivity. Pokud někoho z akademické obce UK šablona CUstyle zaujme, má jistě větší možnosti než já, který mohu být vnímán jen jako vnější rušivý element.

Otázky a odpovědi

Vzhledem k tomu, že některé otázky a odpovědi budou asi shodné s tím, co jsem psal pro studenty ČVUT, odkazuji na stránku CTUstyle.