BI - Lineární algebra (pro FIT)

Letní semestr 2012

Osnova přednášky, slídy k přednášce

Slídy najdete v osnově přednášky níže. Navíc nabízím všechny slídy dohromady (po osmi na stránce).

Poznámka: význam drobných nápisů v jednotlivých slídech je vysvětlen v příkazu děkana č. 4/2010.

Literatura

[1]  P. Olšák: Úvod do algebry, zejména lineární, skriptum FEL ČVUT, Praha 2007. Na uvedené stránce jsou ke stažení řešení všech úloh ze skript včetně postupu.
[2]  P. Olšák: Lineární algebra. Přednášky, Praha 2000-2007. Text volně přístupný na internetu, je podmnožinou textu ze skript [1].
[3]  P. Pták: Introduction to Linear Algebra. ČVUT, Praha, 2005.
[4]  E. Krajník: Maticový počet. Učební text, Praha, 2005.
[5]  M. Demlová, B. Pondělíček: Úvod do algebry. ČVUT, Praha 2000.
[6]  P. Pták: Introduction to Linear Algebra, starší vydání přístupné elektronicky
[7]  M. Hroch: Materiály pro cvičení v předmětu BI-LIN.
[8]  A. Kalousová: Učební text pro úvod do algebry volně přístupný na internetu.
[9]  A. Němeček: Výsledky a jejich zobrazení pro příklady ze cvičení X01ALG.
[10]  Existuje obrovské množství zdrojů na internetu. Zajímavé jsou např. přednášky na MIT

Další studijní materiály

Od roku 2010 připravuji text druhého vydání svého skripta lineární algebra. Text obsahuje významné změny proti stávající verzi, zejména tam jsou vloženy nové partie, které jsou v osnovách bi-lin. Pozor: text je v rozpracovaném stavu a bude během roku 2012 ještě mnohokráte změnen.

První týden v semestru se na cvičení procvičují polynomy. Můžete si projít k tomuto tématu několik úloh k zamyšlení a společně na cvičení najít k těmto úlohám odpovědi.