Doplňující materiály ke cvičení z optimalizace

Odkazy na stránky předmětu

Stránky předmětu na wiki fel:

Materiály z předchozích semestrů