V Praze dne 5. 12. 2011

Vážení studenti,

chtěl bych vás informovat o organizačních věcech k předmětu Lineární
algebra (pro FEL, program STM, kombinované studium). Tento email
rozesílám podle seznamu zapsaných studentů na tento předmět.

Jak jistě víte, základní informace k předmětu najdete na stránkách

   http:/math.feld.cvut.cz/0educ/pozad/y01alg.htm/

Protože účast na přednáškách je nepovinná a výuku formou povinných
cvičení pro kombinované studium nemáme, zapíšu v posledním týdnu
semestru automaticky všem studentům zapsaným na předmět zápočty do
KOSu. Zápočet vám pak přepíše do indexu zkoušející, jakmile se 
s ním poprvé setkáte osobně u zkoušky. Předtermín (z důvodu mé zdravotní
indispozice v prosinci) nevypisuji.

Při Vaší samostatné práci prosím věnujte pozornost osnově předmětu
na http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/13/89/p1389806.html
a dále seznamu témat shrnutých v dokumentu
http://petr.olsak.net/ftp/y01alg/alg-otazky.pdf .
Není nutné se věnovat všemu, co je ve např. žlutých skriptech
http://math.feld.cvut.cz/skripta/ua/ .
Budete-li postupovat podle žlutých skript, vynechejte v kap. 1 látku o
grupách a tělesech (odst. 1.29 až 1.71) a dále vynechejte zcela kapitolu 9,
která se věnuje aplikacím lineární algebry v geometrii.

Protože jste neměli možnost se účastnit cvičení, doporučuji vám aspoň projít
materiály ke cvičení, které vytvořil Mgr. Hroch
http://math.feld.cvut.cz/hroch/vyuka/materialy/cviceni.pdf .
Tyto materiály jsou původně určeny pro předmět BI-LIN na FITu, ale od našeho
předmětu se příliš neliší.

Ve čtvrtek 5. ledna nabízím k předmětu hromadné konzultace. Tento den
dopoledne bude mít konzultace doc. Habala. Pak budete mít pauzu na oběd a já
se dostavím do posluchárny 337 odpoledne v 13:30. S několika přestávkami se
vám pak mohu věnovat až do večera dle vašeho zájmu.

Hromadná konzultace probíhá víceméně formou přednášky. V prvé části
uvedu důležité poznatky, které jsem nestihl probrat na běžných
přednáškách. V druhé části předvedu běžné úlohy, které se
vyskytují v písemné části zkoušky a u některých ukážu postup
řešení. Samozřejmě budete také mít prostor pro dotazy.

Termíny zkoušek budou vypsány do KOSu snad ještě před vánocemi. Budete mít
možnost se zapsat na termín pomocí KOSu. Zvolíte-li termín předcházející
konzultaci, budete muset si látku, ke které se vrátím až v lednových
konzultacích, doučit samostatně.

U zkoušky budete psát stejný písemný test jako studenti prezenční
formy studia (budete ho psát společně s nimi) a budete hodnoceni podle
stejné bodové tabulky (viz výše citovanou www stránku). Abychom mohli
tuto tabulku použít, musím vám nabídnout možnost zisku bodů "za
písemku v semestru" náhradním způsobem, protože jsem vám neumožnil
napsat tuto písemku, zatímco studenti prezenční formy zde mohli získat 
nula až dvacet bodů:

Body za "písemku v semestru" vám přičtu poměrným způsobem podle vašeho
výkonu u písemné části zkoušky, kde můžete získat maximálně 60
bodů. Body, které zde získáte, vydělím třemi a budu je považovat jako
body za "písemku v semestru". Například získáte u písemné části
zkoušky 41 bodů. K tomu připočtu 41/3=14 bodů (po zaokrouhlení), takže
celkem máte 55 bodů. Máte-li nula bonusových bodů a nechcete-li se účastnit
ústní části zkoušky, vychází vám podle tabulky známka E.

Studenti prezenční formy mají možnost dále na cvičení získat max. 15
bonusových bodů "za aktivitu" na cvičení. Vám mohu udělit také
bonusové body podle následujícího pravidla:

Doma můžete písemně vypracovat úlohy zveřejněné na stránce

   http://petr.olsak.net/vyuka/

označené odkazy týden3, týden5, týden7, týden9, týden11 a týden13. Za každou
odevzdanou správně vyřešenou úlohu vám dám bonusový bod. Každý "týden"
obsahuje cca 4 úlohy. Pokud odevzdáte více než 15 správně vyřešených úloh,
dám vám jen maximum 15 bonusových bodů. Jaké úlohy budete řešit si můžete
vybrat sami. Pokud se mi sejde doslova stejné řešení od dvou různých
studentů, žádnému z nich za toto řešení body neudělím. Chci totiž, abyste na
tom pracovali sami.

Bonusové úlohy můžete odevzdat dvěma způsoby: emailem na mou adresu
do 21. 12. 2010. V takovém případě úlohy opravím během vánočních
prázdnin a začátkem ledna vám pošlu informaci o počtu získaných 
bonusových bodů. Bohužel, způsob opravení zasílat emailem nebudu.
Opravené práce přinesu na konzultace 6. 1., takže tam se na to můžete
podívat. 

Druhá možnost je přinést vypracované úlohy (na papíře) na konzultaci
5. 1. Pokusím se je během přestávek opravit a oznámit vám výsledky 
v závěrečné části konzultace.

Bez ohledu na to, kterou možnost zvolíte, označte prosím výrazně
řešenou úlohu (číslo týdne a písmeno úlohy) a připojte své jméno.
Zadání nemusíte znovu přepisovat.

Během vaší přípravy na zkoušku si můžete se mnou pomocí emailu
dohodnout také individuální konzultaci.

Zdravím a přeji pěkné svátky a úspěch u zkoušek

Petr Olšák