Základní nástroje pro TeXování v UNIXu

Skript texloop

Nabízím ke stažení jednoduchý bashový skript texloop. Pokud jej startujete příkazem
texloop tex-command main-file
přejde skript po prvním průchodu TeXu do daemon módu a na signál SIGUSR1 opakuje průchod TeXu znovu. Navíc automaticky spouští prohlížeč TeXového výstupu a po každém úspěšném TeXování pošle prohlížeči signál k automatickému obnovéní zobrazení. Pokud ve svém editoru připravíte makro save+command:"killall -USR1 texloop", můžete spouštět TeX a sledovat změnu v prohlížeči na povel jediné klávesy v editoru.

Podrobněji tento skript popisuji v článku TEX v jednoduchém UNIXovém prostředí.

Poznámka pro uživatele serveru newton: skript texloop je instalován v systému.

Uživatelská konfigurace Joe editoru

V uvedeném článku je zmíněn editor Joe a jeho konfigurace, která využívá skript texloop. Nabízím ke stažení:

Poznámka pro uživatele serveru newton: Konfigurační soubor .joerc si si vytvoří každý uživatel sám.

Konfigurace Xtermu

V uvedeném článku je popsána možnost použití Xtermu kódovaného v ISO-8859-2 společně s Xtermem v UTF-8.

Poznámka pro uživatele serveru newton: konfigurace Xtermu je na newtonovi udělaná popsaným způsobem.

Přeji příjemné editování a příjemné TeXování.

Petr Olšák


Zdrojové texty k vystaveným souborům: texunix.tex, joe-klavesy.tex.