Petr Olšák: Lineární algebra

Lineární algebra je volně dostupný text podle mých přednášek z předmětu úvod do algrebry. Dávám jej k dispozici studentům, aby měli pomůcku pro přípavu na zkoušku z předmětu. Studentům by měl text umožnit snáze pochopit základní teoretické pojmy z lineární algebry, na jejichž znalost se u zkoušky bude klást důraz.

V roce 2007 bylo vydáno skritpum Petr Olšák: Úvod do algebry, zejména lineární, které obsahuje celý tento veřejně šířený text a ještě něco navíc: rozsáhlá cvičení ke každé kapitole a kapitolu o polynomech. Podařilo se překonat problémy s vydáním tohoto skripta a je k dispozici studentům za velice rozumnou cenu 74 Kč.

Může se stát, že v textu zůstaly nějaké chyby. Pokud jako čtenáři zjistíte chybu, budu velmi rád, když mě o ni informujete, aby příští verze textu chybu neobsahovala. Předem děkuji všem čtenářům za zaslání případné informace o chybě.

Od roku 2005 je na této stránce kromě původního textu i tzv. výcuc, který je připraven pro podporu přednášky. Texty výcucu budou promítány datovým projektorem. Není ale vhodné výcuc používat jako jediný zdroj informací (viz upozornění na prvních stránkách výcucu).

V roce 2006 mám přednášku pro STM, kde došlo ke změně osnov: místo geometrických aplikací lineární algebry se přednáší aplikace z teorie kódování. Proto jsem výrazně rozšířil svůj text. Kromě přidání kapitoly 10 o aplikaci algebry v kódování jsem zahrnul zmínku o grupách a tělesech a o vlastních číslech. Podrobněji o novinkách píšu na straně 2 svého textu. Kvůli změně osnovy jsem také z výcucu (nikoli z plného textu) vykostil texty týkající se geometrie.

Text Petr Olšák: Lineární algebra i jeho Výcuc je volně šířitelný podle této licence. Následuje seznam formátů, které jsou k dispozici pro elektronické zpracování textu:

Užitečné linky: