Instalace UTF8 xtermu krok po kroku
 ===================================
 5. 2. 2011        Petr Olšák


Je třeba stáhnout xterm-256.tgz. Ne novější, protože v nich nefunguje pro
českou klávesnici mrtvá klávesa.

  tar xvfz xterm-256.tgz
  cd xterm-256
  ./configure --prefix=/usr --disable-16bit-chars
  make
  strip xterm
  su
  cp xterm /usr/bin/xterm
  exit
  make clean
  ./configure --prefix=/usr --enable-16bit-chars
  make
  strip xterm
  su
  cp xterm /usr/bin/xterm-u
  exit

Bohužel, potřebuji dvě binárky Xtermu. Když použiji jen jedinou a přepínám
mezi podporou UTF8, pak bohužel nefunguje správně přenos informací 
v clipboardu. Když ale použiji specializovanou binárku na ISO kódování, pak
přenos z takového xtermu do clipboardu automaticky obsah clipboardu
konvertuje do UTF8 a pri opačném přenosu proběhne automaticky konverze do
ISO, takže vše funguje správně.

Je třeba stáhnout XTerm a UXTerm, například ze stránky

  http://petr.olsak.net/texinunix.html

  su
  cp XTerm UXTerm /usr/share/X11/app-defaults/
  joe /usr/share/X11/app-defaults/XTerm
  joe /usr/share/X11/app-defaults/XTerm

Bude asi potřeba editovat hodnoty vt100*font, aby to (co do velikosti)
vyhovovalo použitému grafickému prostředí.

Implicitně v systému se předpokládá nastavené LC_CTYPE=cs_CZ.ISO8859-2.
Ovšem při startu UTF-8 kódovaného XTermu si nesní bash uvnitř XTermu tuto
hodnotu znovunastavit. Takže je potřeba

  joe /etc/profile

a místo řádku:

  if [ -e /etc/profile.env ] ; then

je potřeba použít řádek:

  if [ -e /etc/profile.env -a "$LC_CTYPE" = "" ] ; then

Potom můžeme UTF8 kódovaný Xterm spustit pomocí příkazu

  LC_CTYPE=cs_CZ.UTF-8 xterm-u -class UXTerm

Je možné nastavit spouštění UTF8 kódovaného Xtermu například z menu fvwm:

  joe /usr/share/fvwm/system.fvwm2rc

Například je možné použít na vhodném místě řádek:

  + "&U Terminál (UTF8)" Exec LC_CTYPE=cs_CZ.UTF-8 exec xterm-u -class UXTerm

ISO terminál má modrý kurzor, UTF8 terminál má kurzor tmavě žlutý.
Českou klávesnici zapínáme/vypínáme v obou typech terminálů pomocí Pause.
Pži zapnuté české klávesnici kurzor bliká, při anglické je kurzor v klidu.
Klávesa Ctrl-Pause změní pozadí Xtermu z černého na bílé a naopak.