English version

Lido STF pro TeX

LIDO STF je první freewarové písmo Střešovické písmolijny, a to hned v šesti řezech. Zde je stránka s článkem o Lidu.

Toto písmo je freeware. Střešovická písmolijna je poskytuje volně a zdarma pro nekomerční použití v domácnosti, ve školství, pro soukromé učence apod. Dříve než jej nainstalujete, musíte souhlasit s licenčními podmínkami uvedenými v souboru eula.stf (End User License Agreement). Tato licence je rovněž přístupná zde. Použití písma Lido STF je bezplatné, a je omezeno na pět instalací v jednom podniku.

Rozšíření licence lze objednat zde.

Písmo Lido STF je freeware, nikoli public domain. To znamená, že je nadále chráněno veškerými autorskými právy.

Písmo smíte dále volně šířit pod podmínkou, že zůstane vždy v původním archivním souboru. Za původní archivní soubor je považován soubor slido.tgz dostupný ze stránky www.cstug.cz/stormtype/slido.html (vhodný pro použití v TeXu) a dále soubory LidoSTF_PC.zip resp. LidoSTF_MAC.zip dostupné na stránce www.pismolijna.cz/htm/free.html pod položkou "Download" (pro ostatní systémy).

Zavazujete se ponechávat tento dokument vždy připojený k písmu Lido STF při mailování, posílání nebo přenášení kamkoli.

VELMI DŮRAZNĚ SE ZAPOVÍDÁ VEŠKERÁ VÁZANÁ DISTRIBUCE TOHOTO PÍSMA. PÍSMO NESMÍ BÝT PŘIDÁVÁNO K ŽÁDNÝM CIZÍM PRODUKTŮM.

(c) Střešovická písmolijna
Špálova 23, 162 00 Praha 6Lido STF for TeX

This font family is freeware. Storm Type Foundry (STF) provides it free of charge for non-commercial use in households, in education, for private scholars, et al. Before installation you must agree with the conditions of End User License Agreement given in the file www.stormtype.com. Clause 6 of this Agreement, however, does not apply to free font software.

Additional Licenses for more than five computers as well as other STF fonts, are available at www.stormtype.com.

The Lido STF fonts are freeware, but not a public domain. This means that it continues to be protected by all copyrights.

You can free distribute Lido STF fonts under the condition that they will be always kept in the original archive file. The "original" archive files are available on www.cstug.cz/stormtype/slido.html (for use in TeX) and on www.stormtype.com (for another systems).

You agree to keep this document enclosed with Lido STF fonts during mailing, sending or taking them anywhere.

VERY STRICTLY FORBIDDEN IS ANY DISTRIBUTION OF THESE FONTS TOGETHER WITH ANY KIND OF THIRD-PARTY PRODUCTS, EITHER FOR NON-PROFIT OR COMMERCIAL PURPOSE.

(c) Storm Type Foundry
Spalova 23, 162 00 Praha 6