Návod na instalaci fontů Lido STF pro TeX

Popíšeme, jak instalovat tento balíček na UNIXových systémech. Na jiných systémech se to udělá analogicky s ohledem na nástroje používané v tomto systému.

Balíček slido.tgz se nejlépe instaluje na TeXové distribuci dodržující TDS (TeX Directory standard). Příkladem takové distribuce může být teTeX, nebo též TeX z TeXlive CD či třeba MikTeX pro MS Windows. Předpokládáme také, že TeXová instalace obsahuje csplain z CSTeXu, na kterém v závěru vyzkoušíme funkčnost fontů.

Symbolem bash# budeme níže značit prompt UNIXového shellu, který běží s takovými právy, aby šlo instalovat do texmf stromu. V příkladech níže předpokládáme, že tento texmf strom leží v /usr/share. V konkrétní distribuci systému a TeXu může ležet třeba v /usr/local/share nebo jinde; překontrolujeme to příkazem:

bash# kpsewhich texmf.cnf
/usr/share/texmf/web2c/texmf.cnf

Přejdeme nad strom texmf a rozbalíme balíček slido.tgz (ten je pro tento příklad připraven v /tmp).

bash# cd /usr/share  
bash# zcat /tmp/slido.tgz | tar xvf -

Všechny potřebné soubory se rozbalí do podstromu texmf/. Nyní musíme ještě upravit některé konfigurační soubory. Popíšeme postup modifikace konfiguračních souborů přímo v texmf/. Pokud v TeXovém systému máme navíc adresář texmf-var/ (nebo podobný) s kopiemi konfiguračních souborů, je lepší dělat změny tam.

bash# vi texmf/dvips/config/config.ps

V souboru config.ps přidáme za řádek "p psfonts.map" řádek:

p +slido.map

Dále pozměníme konfiguraci PDFTeXu:

bash# vi texmf/pdftex/config/pdftex.cfg

a v souboru pdftex.cfg přidáme řádek:

map +slido.map

V určitých (zřejmě novějších) verzích teTeXu si program gsftopk čte informace o konfiguraci PostScriptových fontů ze separátního souboru. Přesněji: nepoužívá texmf/dvips/config/config.ps, ale texmf/dvips/tetex/config.gsftopk. V takovém případě je potřeba přidat řádek "p +slido.map" i do tohoto souboru. Poznámka: programátoři zřejmě při vytváření nových verzí vůbec neberou na zřetel rčení: v jednodchosti je síla. Někdy mě to docela točí.

Pokud se v souboru texmf/web2c/mktex.cnf vyskytuje řádek s MT_FEATURES obsahující slovo fontmaps, je vhodné toto slovo odstranit, aby se při generování bitmap programem gftopk neobjevovalo na terminálu varování o neúplné databázi fontmaps. Inkriminovaný řádek souboru mktex.cnf po úpravě může vypadat například takto:

: ${MT_FEATURES=appendonlydir:varfonts}

Pokud nemáme instalováno OFS aspoň verze May 2004, můžeme toto makro instalovat. Aktuální verzi OFS zjistíme například příkazem tex ofs. Makro OFS se bude hodit pro test fontů i pro pozdější použití v dokumentu. OFS je přístupné na http://petr.olsak.net/ftp/olsak/ofs/ofs.tgz .

K souboru skatalog.tex přidáme řádek \input slido a k souboru skatalog.sty přidáme řádek \RequirePackage {slido}. Pokud tyto soubory neexistují, budou po našem zásahu obsahovat jen uvedené řádky. V UNIXovém shellu tuto práci zvládneme takto:

bash# echo '\input slido' >> texmf/tex/csplain/storm/skatalog.tex
bash# echo '\RequirePackage {slido}' >> texmf/tex/cslatex/storm/skatalog.sty

Nakonec inicializujeme databázi jmen souborů pro TeX:

bash# texhash

A to je všechno. Nyní, máme-li instalováno OFS aspoň verze May 2004, můžeme přikročit k testu fontů:

bash# cd 
bash# csplain ofstest [slido]
*** Type family name without brackets (or ? or *): Lido
*** What to do with family Lido ?
    (type command or \help): \all \end
bash# xdvi ofstest
bash# dvips -j0 ofstest
bash# gs ofstest.ps
bash# lpr ofstest.ps
bash# pdfcsplain ofstest [slido]
*** Type family name without brackets (or ? or *): Lido
*** What to do with family Lido ?
    (type command or \help): \all \end
bash# acroread ofstest.pdf

Další informace (technické záludnosti, vlastnosti fontů, makro OFS apod.) jsou uvedeny v souboru stormtex.html