From: Petr Olsak <petr@olsak.net>
Date: 23. března 2014 22:15:35 GMT+01:00
To: rektor@cuni.cz
Subject: prosim o moznost konzultace k Opatreni rektora 17/2013

Vážený pane rektore,

především mi dovolte Vám pogratulovat ke zvolení a jmenováním rektorem a
předsedou ČKR.

Chtěl bych Vás požádat o laskavé odkázání na člověka, se kterým bych mohl
konzultovat níže popsaný problém s Opatřením rektora 17/2013 (Pravidla pro
jednotné způsoby užívání znaku UK, http://www.cuni.cz/UK-5312.html ).

Pro studenty různých fakult UK jsem před rokem vytvořil šablonu na závěrečné
práce

  http://petr.olsak.net/custyle.html

Několik týdnů po zveřejnění této šablony bylo zveřejněno výše zmíněné Opatření
rektora 17/2013, které nad ustanovení ze Zásad používání a ochrany znaku UK
http://cuni.cz/UK-4594.html dále upřesňuje způsob použití znaku. Zatímco se
Zásadami je moje šablona kompatibilní, s Opatřením rektora 17/2013 už dle mého
názoru kompatibilní není. Proto jsem ze svých stránek stáhnul použití znaku UK v
šabloně, čímž se šablona stává pro studenty nepoužitelnou.

Velmi bych uvítal možnost toto s někým z UK konzultovat, protože by byla
škoda, kdyby studenti UK nemohli mou šablonu používat jen kvůli tomu, že
jsem například něco nesprávně pochopil.

S úctou

Petr Olšák

ČVUT v Praze
http://petr.olsak.net

==============================================================================

From: vaclav hajek <vaclav.hajek@ruk.cuni.cz>
Date: Tue, 25 Mar 2014 08:53:47 +0100
To: Petr Olsak <petr@olsak.net>
Subject: Re: [rektor #240575] prosim o moznost konzultace k Opatreni rektora 17/2013

Vážený pane Olšáku,  
s vědomím pana prorektora pro vnější vztahy, prof. M. Kováře, si dovoluji
reagovat na Váš e-mail, který se týkal užívání znaku UK a informoval  nás o Vámi
navržené šabloně pro bakalářskou práci.

 Dovoluji si poznamenat, že znak UK, stejně tak jako logo UK, má - jak sám
uvádíte - schválené vnitřní předpisy a dokumenty. Akademický senát UK je 
projednával a schválil v průběhu uplynulého letního semestru. Pro informaci
uvádím, že jde o tyto závazné a zásadní dokumenty:

IX. úplné znění Statutu UK, články 62 a 62a

  http://www.cuni.cz/UK-5305.html 

Opatření rektora UK č. 17/2013

Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku UK

  http://www.cuni.cz/UK-5312.html

Zásady používání a ochrany znaku univerzity a Příloha č. 10 Statutu UK

  http://www.cuni.cz/UK-5162.html

Za důležité rovněž považuji zmínit to, že logo i znak UK jsou chráněny
copyrightem a jejich zneužití je trestné.

Vzhledem k tomu, že chceme zachovat jednotu ve vizuální prezentaci UK, resp.
fakult,  grafici budou případně jednotlivé položky doplňovat a rozšiřovat.
Fakulty v sučasné době připravují redesign či tvorbu nových fakultních log. Jde
tedy o náročnější proces i z hlediska časového a organizačního.

Děkuji Vám za Váš zájem o Univerzitu Karlovu, ale musím Vás v této souvislosti
požádat, abyste Vámi uváděnou šablonu dále na webu neprezentoval a nenabízel ke
stažení. Přípravou a komplementací položek jednotného vizuálního stylu je
pověřen jiný subjekt.

S pozdravem

Václav Hájek

na vědomí a se souhlasem: prof. Martin Kovář, prorektor pro vnější vztahy UK 

*******************************
Vaclav HAJEK
PUBLIC RELATIONS OFFICER - CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE
tiskovy mluvci - Univerzita Karlova v Praze
tel:   +420 224 491 248
fax:  +420 224 491 309
e-mail: pr@cuni.cz
http://www.cuni.cz/
*******************************

===================================================================================

From: Petr Olsak <petr@olsak.net>
Date: Tue, 25 Mar 2014 19:55:49 +0100 (CET)
To: Vaclav Hajek <vaclav.hajek@ruk.cuni.cz>, Martin Kovar <Makovar@atlas.cz>
Subject: Re: [rektor #240575] prosim o moznost konzultace k Opatreni rektora 17/2013

Vážený pane prorektore a vážený tiskový mluvčí UK,

děkuji za Vaši odpověď. Můžete vzkázat Vašemu panu rektorovi, že si vážím
toho, že začala lépe fungovat adresa rektor@cuni.cz. Na rozdíl od mé
podobné snahy před rokem jsem se aspoň dočkal odpovědi. Možná budu mít
příležitost panu rektorovi to říci osobně, jakmile ho potkám na RVŠ (dnes
jsem jej potkal na inauguraci našeho rektora ČVUT, ale o této emailové
odpovědi jsem ještě nevěděl).

Chtěl bych v souvislosti s Vaší odpovědí uvést některá upřesnění, aby
nedošlo k nedorozumění.

Rozhodně nechci zneužít vaše logo. Proto jsem pozorně prostudoval Statut UK
včetně přílohy 10 a svou šablonu jsem nabídnul studentům tak, že byla v
souladu s těmito předpisy (např. včetně toho, že je použita grafická podoba
znaku III, kterou mohou dle této přílohy použít studenti UK na své závěrečné
práce). Na ČVUT se zabývám legislativou (jsem předseda legislativní komise),
takže nebyl pro mě pochopitlelně problém tyto vnitřní předpisy UK nastudovat
a průběžně sleduji vývoj vnitřních předpisů na různých vysokých školách.

Jakmile vstoupilo v platnost dodatečné Opatření rektora 17/2013, které klade
na použití loga další přísnější podmínky, okamžitě jsem znemožnil použití
loga v šabloně, takže se šablona stala pro studenty nepoužitelnou. I toto
dokládá, že nemám zájem zneužít vaše logo a respektuji vaše předpisy.

Po vašem dnešním emailu s požadavkem, abych šablonu nenabízel ke stažení,
jsem provedl další úpravu: znemožnil jsem stažení počítačových souborů
implementujících šablonu (.zip soubor). Místo nich se studentovi se zájmem o
šablonu objeví jen Vaše dnešní odpověď.

Chtěl bych dále zdůraznit, že mi nejde o vměšování do vašich snah o
jednotnou vizuální prezentaci UK. Jen jsem se až dosud domníval, že tato
jednota se týká zejména webových stránek a úředních spisů. Studenti na všech
vysokých školách budou nadále psát své závěrečné práce všelikerým způsobem v
mezích, které jim specifikují fakulty. Má šablona neměla za cíl vnutit
jednotu, ale nabídnout studentům UK alternativu, kterou mohou použít,
vejde-li se to do požadavků na závěrečnou práci specifikovaných fakultou.

Konečně bych upřesnil, že šablona byla navržena pro jakékoli závěrečné práce
(bakalářské, diplomové, dizertační), ne tedy jen bakalářské, jak uvádíte.

Mrzí mě, že mi nebyla nabídnuta možnost problém probrat s grafikem, který je
pověřen univerzitou se tím zabývat. Možná bychom našli jako lidé se
společnou profesí (typografií se také zabývám) i společnou řeč, což by mohlo
nakonec být ku prospěchu studentům UK.

Zdravím

Petr Olšák

===================================================================================