CSTeX

Česká a slovenská podpora pro TeX

Licence CSTeXu

Dokument, který podrobně odkazuje na licence jednotlivých balíčků v CSTeXu a vymezuje pojem CSTeX najdete zde v originální podobě v anglickém jazyce a kromě toho je k dispozici český překlad. Přečíst si můžete text nejčastěji použité licence GPL (General Public License) v angličtině. Na serveru www.gnu.cz najdete též český překlad této licence.

Verze CSTeXu

Protože se CSTeX skládá z mnoha průběžně obnovovaných balíčků, není jako celek označován žádnou konkrétní verzí. Místo toho je aktuálně udržován soubor zmeny.txt, který obsahuje popis všech změn, které byly do CSTeXu zaneseny od roku 1996. Tento soubor by se měl dostat při instalaci CSTeXu na váš počítač. Kdykoli později můžete svou verzi souboru zmeny.txt porovnat s touto aktuální a tím zjistit, jak "starou" verzi CSTeXu zhruba máte a co nového se od té doby v CSTeXu stalo.

Členění archivu CSTeXu

Archiv CSTeXu je k dispozici na http://petr.olsak.net/ftp/cstex/ a člení se podle použité implementace TeXu. Pro vysvětlení: autor TeXu (Knuth) dal TeX k dispozici ve zdrojových kódech nezávislých na operačním systému a nezávislých na použitém kompilátoru. Pro zápis algoritmů použil jazyk WEB, který pro tyto účely vlastnoručně vyvinul a který nemá nic společného se současným WWW. Jiní programátoři tento kód "implementují" do provozuschopné podoby pro konkrétní kompilátor a konkrétní operační systém. Tak vznikají komerční nebo volně šířené implementace TeXu.

CSTeX zahrnuje na operačním systému a na TeXové distribuci nezávislou podporu pro český a slovenský jazyk ve formě maker, fontů, vzorů dělení apod. Mimoto může obsahovat i další (třeba i na systému závislá) vylepšeníčka, ale ta nejsou povinná.

V současné době je archiv CSTeXu rozčleněn na tyto adresáře:

V adresářích podoprujících konkrétní systém nebo TeXovou distribuci mohou být na systému nezávislé soubory CSTeXu znovu přebaleny způsobem obvyklým pro použitý operační systém a navazující na zvolenou implementaci TeXu. K jednotlivým adresářům CSTeXu se nyní vrátíme podrobněji

base

CSTeX -- na operačním systému a na TeXové distribuci nezávislá podpora.

web2c

Instalace CSTeXu s použitím volně šířené implementace web2c. TeX a podpůrné programy se kompilují překladačem jazyka C přímo ze zdrojových textů WEBu a dodávaných konverzních utilit. POZOR: zdrojové texty web2c distribuce není aktuální. Aktuální verze je pravděpodobně zde. Použitelné na libovolném operačním systému s kvalitním překladačem jazyka C. Viz soubor README.

emtex

emTeX je volně šířená implementace TeXu pro operační systémy DOS a OS/2. Při dobré vůli běhá emTeX v DOSovém emulátoru Windows nebo i v DOSových emulátorech jiných operačních systémů. Všechny programy emTeXu jsou připraveny v běhové (exe) formě spustitelné na DOSu nebo na operačním systému OS/2. Přímo a pouze pro Windows je v tomto archivu navíc prohlížeč dvi výstupů TeXu (ovšem ne zcela aktuální). Prohlížeč dvi výstupů z emTeXu pro OS/2 je asi nejlepším volně šířeným programem tohoto druhu. Mnoho jeho vlastností najdeme i v emTeXovém prohlížeči pro DOS, ale tam běží jen v celoobrazovkovém režimu DOSu.

CSTeX na emTeXu obsahuje jednoduché uživatelské rozhraní pro DOS (postavené na dávkách DOSu a programu MNU) umožňující relativně snadnou instalaci a pohodlnou práci s emTeXem v DOSovém režimu.

Jednotlivé balíky CSTeXu na emTeXu včetně jejich popisu najdete zde. Jsou archivovány ve formátu ZIP. Stahovat ovšem doporučuji raději celý adresář. Pomocí dávky makeinst.bat lze pak CSTeX na emTeXu rozdělit na 20 instalačních disket nebo dávkou install.bat instalovat přímo z adresáře se všemi ZIPy na jiné místo disku/jiný disk. Podrobněji, viz soubor @ctimne.txt

minitex

CSTeX na emTeXu (viz výše) je při rozdělení na diskety poměrně objemný. Proto byla vytvořena jistá minimalizovaná verze stejné implementace provozuschopná pouze pod DOSem, která se vejde na pouhé tři diskety. Viz soubor infomini.txt. Můžete k tomu přidat ještě čtvrtou disketu, kterou zabalil pan Miroslav Broz. Najdete tam další volně dostupný software (Metapost, GhostScript, ...) a úpravu konfiguračních souborů nabídek, aby byly tyto programy pohodlně dostupné.

tetex-rpm

teTeX je upravená implementace web2c TeXu pro operační systémy UNIXového typu. V tomto adresáři najdete CSTeX včetně úplného teTeXu, který můžete snadno instalovat (a přeinstalovat) pomocí instalačního programu rpm. Jsou připraveny běhové (bin) formy programů pro operační systém Linux s procesory Intel a se základní knihovnou glibc (použitou například v distribuci RedHat Linux verze 5 a vyšší). Tuto implementaci můžete též instalovat na libovolném systému UNIXového typu, protože jsou zde samozřejmě k dispozici zdrojové soubory pro kompilátor jazyka C.

Výzva

Pokud se Vám povede zabalit CSTeX s nějakou další implementací TeXu způsobem, který je obvyklý pro Váš operační systém (včetně nástrojů pro snadnou instalaci), nabídněte prosím tuto práci ostatním uživatelům. V FTP archivu CSTeXu zřídím nový adresář, kam Vaši práci zařadím.

Další odkazy


Za existenci CSTeXu vděčíme velkému množství autorů jednotlivých balíčků, jejichž jména a kontaktní adresy můžete najít v licenčním souboru CSTeXu. Současným administrátorem CSTeXu je Petr Olšák.